Chụp sản phẩm tranh sơn mài

Chụp sản phẩm tranh sơn màiChụp sản phẩm tranh sơn màiChụp sản phẩm tranh sơn màiChụp sản phẩm tranh sơn màiChụp sản phẩm tranh sơn màiChụp sản phẩm tranh sơn màiChụp sản phẩm tranh sơn màiChụp sản phẩm tranh sơn màiChụp sản phẩm tranh sơn màiChụp sản phẩm tranh sơn màiChụp sản phẩm tranh sơn màiChụp sản phẩm tranh sơn màiChụp sản phẩm tranh sơn màiChụp sản phẩm tranh sơn màiChụp sản phẩm tranh sơn màiChụp sản phẩm tranh sơn màiChụp sản phẩm tranh sơn màitranh sơn mài

Tranh sơn mài cũng năm trong số sản phẩm chụp khó bởi nó có độ bóng cao ngoài ra với những bức tranh lớn cần có sự cân màu chuẩn của toàn bộ sản phẩm. Việc tách riêng từng bức tranh ghép lại có thể gây ảnh hưởng về độ lệch màu sắc của cả bức tranh nên việc thiết lập toàn bộ và giữ độ ổn định của góc cạnh sản phẩm cũng là một vẫn đề phải tính tới chưa kể đến việc lấn màu. 

chụp tranh sơn mài

chụp tranh sơn mài

chụp tranh sơn mài

Chia sẻ