Đồng hồ tranh đá quý VIANCO


Chụp ảnh sản phẩm tranh đá quý, đồng hồ tranh đá quý ngoài việc ảnh rõ nét, màu sắc chân thật, điều quan trọng ta cần thể hiện được đó là tranh làm từ đá mà không nhầm lẫn với tranh in hay tranh sơn mài.

Chia sẻ